ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ คุณครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
สวัสดีปีใหม่ 2564 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักเรียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
งานเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสำเริง ดาวโสดอน
งานเกษียณปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 กันยายน 2564 ครูชยากร พลตะคุ
ขอแสดงความยินดี คุณครูวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อ
ประกาศหยุดเรียน onsite วันที่ 1 กันยายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศงดการเรียน online และ onhand
ประกาศหยุดเรียน onsite วันที่ 14 กรกฎาคม - 30 กรกฎาคม 2564
ข่าวสารจาก สคบ.
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
จดหมายข่าว3/2564
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อนเปิดเทอม
จดหมายข่าว2/2564
จดหมายข่าว1/2564
แนะนำบุคลากรใหม่