การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.63 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.57 KB