อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB